bbh

ÚVOD / KONTAKTPodporované projekty v roce 2015

 • Pražská galerie českého skla, o.p.s.
 • Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
 • Nadační Fond Pink Bubble
 • Moravská onkologická iniciativa - MONKIN

Podporované projekty v roce 2014

 • Občanské sdružení Růžový panter
 • Tělocvičná jednota Sokol Zliv
 • Nadační fond Česko-anglického gymnasia
 • Ensemble Inégal o.s.
 • Charita Zliv
 • Townshend International School o.p.s.
 • Mateřská škola Nessie o.p.s.
 • Společnost pro podporu a rozvoj neurochirurgie o.p.s.

Charity Triatlon 2010

BBH ChariTri ročník 2010 je za námi – přečtěte si výsledky a poděkování

Charitativní dražba

Zůčastněte se charitativní dražby uměleckých předmětů.


Informace k případu Sarah Barão

Na základě rozhodnutí českých soudů došlo začátkem ledna roku 2008 k navrácení Sarah Barão, dcery Natálie Barão, z České republiky do předchozího společného bydliště obou rodičů v Portugalsku.
Návrat do Portugalska a nucené odloučení od matky představoval pro šestiletou Sarah velmi zátěžovou situaci, byla vystavena silnému stresu, nejedla a stále plakala. Situace se stala nesnesitelnou v takovém rozměru, že otec nevěděl jakým způsobem ji řešit.
Paní Natália Barão se v Portugalsku ocitla ve složité situaci, neboť zejména její finanční poměry omezovaly její možnost setrvat v Portugalsku nablízku šestileté Sarah. Bez odpovídajícího právního zastoupení bylo též pro matku velmi obtížné účastnit se v Portugalsku soudního řízení. Situace byla velmi složitá a bez výrazné perspektivy. Za tohoto stavu se podařilo nadaci „BBH – nadační fond“ za přispění významných osobností shromáždit prostředky pro pomoc malé Sarah. Právní zastoupení pro ČR převzala advokátní kancelář Brzobohatý Brož & Honsa, v.o.s., která pro zastoupení v Portugalsku urychleně angažovala pobočku kooperující londýnské kanceláře Simmons & Simmons lisabonskou kancelář Rebelo de Sousa. Činnost advokátní kanceláře BBH byla pro bono (tj. pouze za úhradu nákladů).
Díky této pomoci se tak podařilo ve velmi krátké době zajistit aktivní a kvalifikovanou účast paní Natálie Barão v řízení o svěření Sarah do péče.
Malá Sarah tak byla na základě dohody rodičů schválené soudem svěřena do péče matky v České republice, zároveň došlo i k úpravě styku otce s dítětem.
K úspěšnému řešení celého případu přispěla velkou měrou též profesionální pomoc týmu českého velvyslanectví v Lisabonu, který vedla konzulka, paní Sandra Linkensederová. Z případu malé Sarah je zřejmé, že je nezbytné zaměřit pozornost na změnu systému ochrany nezletilých dětí v České republice, jakož i na řádnou a správnou aplikaci Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, tak, aby se případy obdobné případu malé Sarah nemusely již vícekrát opakovat.

Zpět

Copyright © 2008, bbh / Designed by MediaSolution