bbh

ÚVOD / KONTAKTPoslání nadace

Účelem nadačního fondu je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života. Zejména podporuje činnosti směřující k rozvoji vzdělanosti a podpoře talentovaných studentů; podpoře tělesného rozvoje a sportovního vyžití; podpoře rozvoje zdravotnických zařízení, zejména jejich materiální vybavenosti; pomoci lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní, sociální a rodinný stav nemohou bez pomoci druhých o sebe postarat a pomoci lidem, kteří se těžko včleňují do společnosti; podpoře vzniku, realizaci a uvádění umělecky hodnotných děl jakož i k obnově a zachování stávajícího kulturně-historického fondu; zlepšování kvality životního prostředí a podpoře ekologických projektů, podpoře obecně prospěšných aktivit zajišťovaných zejména obecně prospěšnými společnostmi, nadacemi a nadačními fondy.

Dokumenty ke stažení

Etický kodex Fóra dárců

Copyright © 2008, bbh / Designed by MediaSolution