bbh

ÚVOD / KONTAKTPodporované projekty v roce 2015

 • Pražská galerie českého skla, o.p.s.
 • Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových
 • Nadační Fond Pink Bubble
 • Moravská onkologická iniciativa - MONKIN

Podporované projekty v roce 2014

 • Občanské sdružení Růžový panter
 • Tělocvičná jednota Sokol Zliv
 • Nadační fond Česko-anglického gymnasia
 • Ensemble Inégal o.s.
 • Charita Zliv
 • Townshend International School o.p.s.
 • Mateřská škola Nessie o.p.s.
 • Společnost pro podporu a rozvoj neurochirurgie o.p.s.

Charity Triatlon 2010

BBH ChariTri ročník 2010 je za námi – přečtěte si výsledky a poděkování

Charitativní dražba

Zůčastněte se charitativní dražby uměleckých předmětů.

BBH TRIATLON 2010 - PROPOZICETermín: neděle 12. září 2010
Místo: Kemp Nedamov - (plavecká část)
Pořadatel: Zámek Nový Berštejn (dojezd cyklistické části a běžecká část), BBH – nadační fond ve spolupráci s BBH advokátní kanceláří a restaurací Vindecafé.

Plavání

Plavecká část se uskuteční v rybníku Nedamov (areál kempu Nedamov), čistota vody by měla být s ohledem na podmínky (písčité dno) zajištěna. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude plavání zrušeno. Plavat se budou 3 okruhy po 250-ti metrech s výběhem a otočkou na břehu kolem bójek po každém kole. Po doplavání třetího kola bude následovat výběh do cyklistického depa, které bude umístěno na pláži v bezprostřední blízkosti rybníku Nedamov.

Kolo

Pětadvacetikilometrový okruh s převýšením 430 m vede chráněnou oblastí Kokořínsko a Máchova kraje v malebných lokalitách kolem Koreckého a Zbynského vrchu, tajemným prostředím Uhlířova dolu a Černé rokle, hustými listnatými lesy kolem vrchu Šedina a v bezprostřední blízkosti Berkovského vrchu, na kterém stojí dominanta celého okolí hrad Starý Berštejn. Dojezd cyklistické části je situován nádvořím krásného zrestaurovaného zámku Nový Berštejn do rozlehlé zahrady tohoto zámku.

Trať není extrémně fyzicky ani technicky náročná. Svým profilem a povrchem je určena ke sportovnímu vyžití široké veřejnosti. Trať vede po silnicích, zpevněných cestách, lesních cestách a loukách a je sjízdná jak na horském tak na trekingovém kole.

Běh

Běžecká část v délce 5km je koncipována do pěti okruhů zámeckou zahradou zámku Nový Berštejn, každý z pěti kilometrových okruhů je zakončen mírným stoupáním kolem tenisových kurtů a venkovního bazénku do prostoru startu a cíle běžecké části. Povrch běžecké trati tvoří zpevněné cesty v úvodu a prostřední části okruhu a lesní pěšinky na konci každého kola ve spodní části zámecké zahrady.

Start

Start závodu je hromadný pro všechny účastníky.

Měření času, výsledky

Čas každého účastníka na trati je čas měřen rozhodčími ručně. Výsledky závodu budou zveřejňovány v tištěné podobě v prostoru cíle a po zpracování na internetu.

Program

Neděle 12. září 2010
08:30 - 10:30 - Prezence na Zámku Nový Berštejn
10:45 - Rozprava o trati, přesun ke startu závodu (rybník Nedamov)
12:00 - Start
13:05 - Předpokládaný příjezd nejrychlejších závodníků do prostor zámku Nový Berštejn po cyklistické části závodu
13:30 - Předpokládaný čas ukončení běžecké části nejrychlejších závodníků
14:30 - Vyhlášení vítězů a následně charitativní program

Soutěž týmů

Startovat bude možné jak individuálně, tak v týmech. Nejvyšší dovolený počet členů v týmu je 5. Týmy mohou být smíšené (muži a ženy společně). Trať není nikterak náročná a je jen na každém z účastníků, v jakém rozsahu a jakých disciplín se zúčastní.

Ve výsledcích bude vyhlášeno jak celkové pořadí bez dalšího rozlišení, tak dílčí pořadí mezi ženami, muži a týmy. Z konečného času bude odečtena zakoupená časová výhoda.

Startovné

Startovné ve výši 500,-Kč je splatné současně s přihláškou. Startovné bude v plném rozsahu použito na pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním závodu (poplatky, rezervace prostoru na plaveckou část, občerstvení, zajištění zázemí). Případný rozdíl uhradí pořadatel, přebytek bude převeden ve prospěch zvolených charitativních cílů. Startovné lze uhradit:

 • v hotovosti na místě prezentace, která bude probíhat na Zámku Nový Berštejn.
 • složenkou/poštovní poukázkou typu A na účet BBH nadačního fondu č. 36222/5500, vedený u Raiffeisen Bank, a.s.;
 • převodem z Vašeho účtu na účet BBH nadačního fondu č. 36222/5500, vedený u eBanka, a.s.

Pozor! Ve všech případech musí být uvedeno jako variabilní symbol rodné číslo (bez jeho uvedení nelze platbu evidovat). Originál dokladu o zaplacení uschovejte pro případnou kontrolu či reklamace.

Občerstvení

Na trati – voda, iontový nápoj, tyčinky, koláče, atd.

V cíli – obdobný způsob občerstvení jako na trati, po závodu Vám bude k dispozici catering restaurace VindeCafé

Podmínky

 • Cyklistická část závodu se jede za plného silničního provozu, každý účastník startuje na vlastní nebezpečí.
 • Účastníci mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.
 • Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu a pokyny policie a pořadatelů.
 • Účastníci musí mít po celou dobu cyklistické části závodu nasazenu ochrannou cyklistickou přilbu.
 • Každý účastník musí k cyklistické části závodu použít horské nebo trekingové kolo v dobrém technickém stavu.
 • Doporučujeme lékařskou prohlídku a individuální pojištění.
 • Účastník nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví a majetku, která vznikne jemu, pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě.
 • Účastník souhlasí s užitím osobních údajů pouze pro potřebu pořadatele závodu v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
 • Parkování je možné pouze na vyhrazených parkovištích: parkoviště v kempu Nedamov a parkoviště u zámku Nový Berštejn. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s parkováním (poškození věcí, ztráta věcí apod.).
 • Závod se koná v chráněném území oblasti Kokořínsko, a proto Vás žádáme o maximální ohleduplnost k přírodě a nezahazování žádných odpadků, na občerstvovací stanici a také v cíli bude vyhrazeno místo na odpadky.
Copyright © 2010, bbh / Designed by MediaSolution